Det tror vi på

Hos Trolle Care har vi en række værdier, der danner ramme for al vores pleje og omsorg. Værdier, som vi alle hele tiden skal kunne se os selv i og arbejde efter. Det er ikke et sæt fine ord, der er udsprunget af en brainstorm på et bestyrelsesmøde. Og de hænger ikke og samler støv bag glas og ramme på et ledelseskontor. Tværtimod. De er levende værdier, vi har plukket løbende, siden Trolle Cares begyndelse i 2014. De er nemlig udtryk for et stabilt mønster, der tegner sig igennem alt, hvad vi gør og løbende får at vide, at vi gør, fra vores klienter, patienter, kunder og samarbejdspartnere. Vores værdigrundlag er vores krav og forventninger til os selv og hinanden. Og vi gør os umage for at efterleve dem i alle situationer, opgaver, kontakter og samarbejder.

Herunder kan du læse lidt om, hvad vi lægger i vores værdier. Hvad de enkelte ord rummer for os. Indtil videre. Vi læner os nemlig ikke tilbage i vished om, at nu er de støbt i cement. Vi reflekterer over både dem og vores praksis, og vi lærer hele tiden mere om, hvad de betyder for os, og hvordan de kan hjælpe os med at skabe nye og bedre måder at gøre tingene på.

Ordentlighed

Ordentlighed bor i alle elementer af vores pleje. Det løber igennem alt, hvad vi gør. Og derfor er det også svært at beskrive helt entydigt, hvad det betyder for os. Men vi kan komme med nogle eksempler: Ordentlighed er fx, at vi altid ser os tilbage, når vi har afsluttet en opgave. Og er vi ikke tilfredse med det, vi ser, vender vi tilbage og gør det om. Ordentlighed er også at sikre, at der er mad i køleskabet, at forbindingen er skiftet korrekt, at der er dokumenteret retvisende og efter reglerne, og at vi opfører os med respekt for den klient, vi besøger og det hjem, vi befinder os i.

Fleksibilitet

Når man selv betaler for sin pleje og omsorg, har man naturligvis også stor indflydelse på, hvornår plejen skal udføres. I praksis betyder det, at vi altid kommer, når det passer dig. Ikke, når det er belejligt for os.

Vores fleksibilitet spænder i sagens natur bredt. Er du på arbejde? Bor du midlertidigt hos noget af din familie? Er du i udlandet? På plejehjem? Hospital? Det er ikke noget problem. Vi skræddersyr vores tilbud til dig, så du får det, præcis som du gerne vil have det, på det tidspunkt, der passer dig

Tillid

Tillid er en forudsætning for at skabe tryghed og derfor altafgørende for at skabe en god oplevelse. Tillid opstår, når der er et godt match mellem klient/patient og sygeplejerske.

Hvis du oplever, at kemien ikke er i top mellem dig og den sygeplejerske, du har fået tildelt, så er det ikke et godt match, og så skal du have en anden sygeplejerske tildelt i stedet for. Det er der intet odiøst eller forkert i. Vi er alle sammen forskellige, og ingen passer sammen med alle. Det er derfor vigtigt for os, at du siger til, så vi kan bytte rundt.

Tillid er også, at du føler dig sikker på at få det, du har bestilt. Vi laver derfor altid en samarbejdsaftale om de opgaver, vi har aftalt. Den er vores grundlag for et tillidsfuldt samarbejde.

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed er for os, at vi altid gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør. Det spiller især en stor rolle for os, når vi taler om opgavebeskrivelser og kompetencer. Som klient/patient skal du vide, hvad du køber – og du skal vide, hvad vi kan byde ind med: Om det giver mening at have en sygeplejerske på, eller om en anden faggruppe ville være et bedre valg.

Gennemsigtighed er også, at du får en enkel og overskuelig regning, hvor du kan se, at du har fået det, du betaler for. Hverken mere eller mindre.

Professionalisme

Ordet ”professionalisme” kan virke lidt distancerende og ude af trit, når vi ellers taler om oprigtig interesse, pleje og omsorg. Men der er vigtige grunde til, at vi har det med. Det handler nemlig om sikkerhed. Om at vi tager ansvaret for andre mennesker, og at de skal vide sig sikre på, at vi altid tænker i det hele menneske. At vi har blik for og fokus på alt det, der fylder for den enkelte, fx bevægelse, indretning, søvn, kvalme, medicin, bivirkninger, sorg, glæde, appetit, angst, og ensomhed.

Vores professionalisme handler altså ikke om distance og professionel afstand. Den handler om, at vi tager vare på andre mennesker med stor faglig kompetence og forståelse. Eller sagt på en anden måde: Vi ved, hvad vi gør.

To top