Inden opstart

Før vi påbegynder en opgave/et samarbejde, mødes vi med enten dig eller en pårørende og aftaler, hvad der skal ske. Herefter sender vi en samarbejdsaftale (elektronisk), hvori vi beskriver de opgaver, vi har aftalt ved hjemmebesøget. Denne samarbejdsaftale er din dokumentation for vores aftale og en beskrivelse af de rammer, vi arbejder inden for. Den er med til at sikre, at vi får et trygt og fyldestgørende forløb sammen.

Pakker

Barselspakken til den NYE familie

Vores tilbud til dig – eller din partner – der snart skal på barsel.

Pakken inkluderer en opstartssamtale (telefonisk), tre besøg af 2 timer og ubegrænset telefonrådgivning på alle hverdage fra kl. 8.00–17.00 i den periode, opgaven løber.

Pris: kr. 4.000 alt inkl.


Nyopereret

Vores pakkeløsning til dig, der skal opereres og ønsker hjælp fra en sygeplejerske i dit eget hjem efterfølgende.

Pakken inkluderer opstartssamtale/besøg, tre besøg af 2 timer og ubegrænset telefonrådgivning på alle hverdage fra kl. 8.00-17.00 i den periode, opgaven løber.

Pris kr. 4.050 alt inkl.

Timepriser

Vi arbejder som regel pr. løbende time og aftaler altid inden opstart, hvad opgaven drejer sig om, hvor mange time vi skal bruge, og hvornår vi skal komme.
Det er også muligt at købe enkeltstående timer, hvis du har behov for det.

Hverdage hele døgnet: kr. 623/time

Weekend hele døgnet: kr. 869/time

Helligdage hele døgnet: kr. 1021/time

Alle timepriser er ekskl. forbrug af sygeplejeartikler og forbindsstoffer.

Alle ydelser er fritaget for moms.

Der kan forekomme udgifter til kørsel – her følger vi statens taksering på kr. 3,73 (2023-takst) pr. kørt kilometer.

Betaling

Du kan betale via bankoverførsel eller Mobile Pay. Vi modtager ikke kontant betaling.
Ved længerevarende forløb – eller forløb, som er rekvireret af et forsikringsselskab – sender vi altid en regning til dig via e-mail.

Forsikring og tilskudsmuligheder

Hvis du har en sundhedsforsikring, privatforsikring eller lignende, kan du søge om tilskud til din pleje/behandling derigennem.
Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få op til kr. 12.000 i tilskud til terminal pleje.

To top