Demens

Kan man blive for dårlig

Nej, det kan man ikke. Har man en pårørende som er dement, så er det bedste man kan give, en sygeplejerske med erfaring inden for demens. Den demente vil få en-til-en pleje og stimulering, og vil dermed opleve ro og tryghed. Og det vil betyde at de mange stimuli og daglige udfordringer kan håndteres langt mere menneskeligt og hensigtsmæssigt og med respekt for den enkelte.

Hvad er vigtigt når man har en pårørende som er dement?

Alt! Demente er meget følsomme og det er derfor vigtigt at være opmærksom på en lang række af ting. Vi vil opfordre dig og din familie til, helt gratis at booke et møde med med os. Vi har sygeplejersker som er specialister i dement og vil over et par timer hvor vi byder på lidt at drikke, fortælle om de forskellige dement typer men vigtigst af alt, hvordan vi arbejder med demens og anbefaler at man tilrettelægger dagen/livet sammen med et menneske med demens.

Vores mor bor i udlandet men hun er blevet dement og vi vil gerne have hende hjem. Hvad skal vi gøre?

Det er opgaver vi har haft flere af, så ring til os, for det er ikke nogen entydig opskrift på hvordan vi skal gøre.

Lidt mindre sygeplejeopgaver

Jeg skal opereres men udskrives igen samme dag, kan I hjælpe?

Ja det kan vi sagtens. Vi har en pakke til alle ny-opererede, uanset operationstype. Den består af tre besøg og et mobilnummer til vores sygeplejerske. Vi kommer den dag du er udskrevet og snakker med dig og måske din pårørende. Tjekker forbinding, smerte og giver råd til bad, bevægelse, kost og hvad du skal være opmærksom på. Vi kommer igen 3-4 dage senere og følger op, og når du skal have fjernet sting, clips eller agraffer så ordner vi også det. Og det kan sagtens være på din arbejdsplads, universitetet eller hvor du måtte være.

Tager I med til familiesammenkomster?

Ja det gør vi. Vi ved godt at det kan være et stort ansvar at have en god ven eller et familiemedlem med til fest, som måske kræver lidt mere end blot en hånd til at komme op af stolen. Vi hjælper med det hele; mad, væske, en skål, en tale og et toiletbesøg. Vi vil gerne være med helt fra start, dvs. møder op hjemme og gør klar til turen. Vi tager med i bil/taxa eller anden transport, er med under hele festen og kører med retur og hjælpe med de ting der skal gøres så dagen bliver 100% fuldendt.

Kan I hjælpe med at holde styr på medicinen?

Det kan sagtens. Vi vil få brug for at få en oversigt over den medicin som din egen læge eller hospitalet har ordineret. Når vi har den, kan vi hjælpe dig med at få styr på din medicin. Nogle gange er det en stor hjælp at have nogle gode doseringsæsker, dem tager vi gerne med

Kan I fjerne sting eller clips?

Ja, det kan vi, vi har de ting der skal til for at fjerne sting, helt som man gør nede hos din egen læge. Skal du have fjernet agraffer som er en slagt clips, så skal du have en tang med fra hospitalet.

Kan I skifte forbinding på et sår?

Ja det kan vi sagtens. Det kan være en helt almindelig forbinding efter en operation, og den skifter vi uden problemer. Vi har masser af produkter vi kan bruge, så det skal du ikke tænke på. Men er det et længere forløb har du måske en sårplejeplan med fra hospitalet eller din egen læge. Den følger vi naturligvis og tager gerne en snak med den afdelingen du er udskrevet fra hvis der tilstøder komplikationer.

Når man bor på plejehjem

Jeg er bange for at min far ikke får nok at drikke og han spiser heller ikke noget!

Mange ældre mister fornemmelsen af tørst og i perioder også appetitten. Det er helt naturligt og er det over kort tid skal man ikke være nervøs. Men det kan også skyldes ensomhed eller fordi man på plejehjemmet sidder ved siden af ældre som måske har svært ved at styre kniv og gaffel. Vi kommer gerne med lidt lækker mad, tager din far med på stuen og spiser og hygger sammen med ham. Vi hjælper også gerne ved egentlig væsketerapi, dvs. kommer hver dag over noget tid og hjælper ham med at få noget at drikke. Det er somme tider nemmere når man har dog tid og kan sidde stille og roligt sammen.

Når nu I er sygeplejersker, vil I så godt bade og måske tage min mor med ud i byen?

Ja, det vil vi. Det er faktisk noget af det som sygeplejersker er aller bedste til! Og for os i Trolle Care sætter vi en meget stor ære i at kunne tilbyde den ældre alt tænkelig værdighed og her hører en god personlig hygiejne og det at komme ud og se verdenen, ind under.

Hvad siger plejepersonalet?

Vi oplever altid at personalet på plejehjemmet tager pænt imod os. De ved godt at de ikke har så meget tid som de kunne ønske sig, og derfor er de glade for at den ældre vælger at købe lidt ekstra pleje. Vi samarbejder altid rigtig godt omkring den ældre.

Hvad må man?

Er man bosiddende på et plejehjem, så har man lejet sig en bolig og derfor bestemmer man selv hvem man har på besøg eller om man vil købe ekstra sygepleje. Det kan være at der er brug for ekstra pleje i en periode om natten eller måske til at få bad hver dag eller komme en tur ud i den friske luft. Alle de ting og mange, mange flere må man gerne købe, selv om man bor på plejehjem.

Når man får hjælp fra kommunen

Gør I rent?

Det gør vi når vi står for hele husholdningen. Dvs. indkøb, madlavning, personlig pleje, stimulering, aftaler med læge, frisør mm. Så er vi mange timer i hjemmet og så giver det god mening at vi også gør rent når vi er der. Men, vi kan ikke bookes til udelukkende at gøre rent.

Kan I hjælpe med træning?

Hvis man har været indlagt i længere tid eller har været igennem operation, så er det vigtigt at have fokus på mad, væske OG træning. For os hænger det sammen. Man kan ikke træne og blive stærk hvis ikke man får noget næringsrigt mad og væske. Vi har derfor fokus på det hele, og træning er jo også at tage trapperne, gå en tur, være med i køkkenet, vaske sit hår mm. Men vi har også fysioterapeuter tilknyttet som er rigtig gode til ældre.

Laver I mad?

Ja det gør vi. Hvis du er småtspisende, har været syg igennem længere tid, er trist eller ensom, så kan det knibe med appetitten. Vi syntes det er umådelig vigtigt at få lidt men god mad, og i særdeleshed at have selskab når man spiser ved et pænt og veldækket bord.

Hvad må man så?

Man bor i sit eget hjem, så man må det hele. Vi kommer enten og er et supplement til den kommunale hjemmepleje, eller vi overtager dele eller hele opgaven. Det er vigtigt at vide at man ikke bliver en dårlig borger eller kommer i unåde fordi man vælger kommunen fra. Der er mange ældre som syntes det er meget anstrengende at få så mange forskellige på besøg hver dag og derfor fravælger man kommunen og vælger os til. Det betyder ikke at man ikke senere kan få kommunal hjælp, det kan man sagtens. Man skal blot visiteres igen og det hjælper vi gerne med.

Når man ikke vil på plejehjem

Min mor vil ikke på plejehjem men det er utrygt for os at hun bliver hjemme, hvad man gøres?

Alt i denne verden skal jo helst ske af frivillighedens vej. Og selv at vælge hvor man skal bo, må hører under en menneskeret. Alligevel kan man godt, måske som dement blive så sløj så man ikke længere kan skelne hvad der er godt og skidt, da virkelighedsopfattelsen kan svinge.

Vi anbefaler altid at man ”trækker gardineren væk fra vinduet” og spiller med åbne kort. Nogle gange kan det hjælpe at komme på besøg flere gange men komme hjem igen. Måske spise med en aften, være med i løbet af dagen mm. for at finde tryghed og tillid til det nye sted. Andre køber os med, dvs. vi kommer på plejehjemmet en eller flere gange om ugen og aflaster, hygger, stimulere, og adspreder i de nye og fremmede omgivelser.

Mine forældre bor i egen lejlighed, min far er begyndt at blive dement, men min mor vil ikke sende ham på plejehjem, hvad kan vi gøre?

Når en forældre eller ægtefælle ikke vil på plejehjem, så stiller det nogle krav til den pågældende, til familier og venner og ikke mindst en rigtig god planlægning med fagligt personale, hvis livet i hjemmet skal foregå på betryggende vis. Det er vigtigt at skabe nogle faste og trygge rammer, så begge ægtefæller trives. Men med den rette planlægning og ikke mindst indstilling, så kan det godt lade sig gøre at blive i eget hjem.

Når man køber privat sygepleje

Lovpligtig registrering i Styrelsen for Patientsikkerhed

Det firma du køber sygepleje hos, skal være registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Firmaet skal være registreret for at du kan være sikker på at firmaet lever op til et sæt regler om kvalitet og dokumentation i plejen, og dermed overholder gængs lovgivning. Spørg ind til om firmaet kan dokumentere at de er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed, eventuelt med en rapport fra et tilsyn. Det er vigtigt for din sikkerhed!

Lovpligtig erhvervsforsikring

Det firma du køber sygepleje hos, skal have en lovpligtig erhvervsforsikring. Den er vigtigt hvis noget går i stykker eller hvis sygeplejersken begår en faglig fejl/forseelse og derved vil få brug for en eventuel erstatning til dig. Bed om at få dokumentation for forsikring. Har firmaet ikke en lovpligtig forsikring så er sygeplejerskerne ikke dækket og det betyder, at sker der en ulykke eller bliver der begået en fejl i dit hjem, så er det firmaet som skal yde erstatning, og det kan lun de færreste.

Samarbejde med pårørende

Hvordan kan vi vide hvad I laver?

Vi dokumenterer to steder. Vi har dels en mappe hvor vi dokumenterer alle de sygeplejefaglige opgaver/aktiviteter/ opgaver som vi har. Det er til brug hvis der opstår tvivl eller komplikationer, så vil læger og andre samarbejdspartnere kunne se hvad vi har foretaget os. Den mappe skrives ud fra principperne om tavshedspligt.

Men, vi bruger også en helt almindelig kinabog hvor vi skriver lidt om de ting vi laver sammen med klienten og hvordan dagen har været. Samtidig opfordrer vi familie og venner til ligeledes at skrive hvad der sker. Er det en dement klient vi passer på, så er det godt at læse højt og lige opsummere hvad der er sket – det er en god stimulering at tale om noget godt som er sket for nylig og samtidig følge med i livet omkring den ældre/syge

Hvad gør I hvis familien ikke kan samarbejde og der er gnidninger?

Det er aldrig særlig behagligt at blive inddraget eller involveret i familiestridighede, det er slidsomt for alle parter og især klienten. Men, vi gør ikke andet end at lytte, være til stede og opfordre til samarbejde, og vigtigst af alt, vi tager ikke parti

Er der noget I ikke fortæller de pårørende?

Vi har tavshedspligt og det tager vi meget alvorligt! så med mindre klienten er indforstået med at vi udveksler alle eller udvalgte informationer, eller der er indgået værgemål, så må vi ikke fortælle om de meget personlige ting omkring klienten. Langt de fleste klienter ønsker dog pårørende inddraget, så vi oplever aldrig at der er problemer.

Hvordan samarbejder I med pårørende?

For de klienter som både er tæt forbundet med, men også afhængige af pårørende, er det utroligt vigtigt for klienten og vores arbejde at vi samarbejder og medinddrager de tætteste pårørende. Pårørende har ofte nøglen til mange spørgsmål og undren omkring klienten, og derfor lægger vi altid et stort stykke arbejde i at etablere et godt og tillidsfuldt samarbejde med de pårørende.

Må man køber privat sygepleje når... ?

Må man købe privat sygepleje når man er indlagt på offentligt hospital eller genoptræning?

Ja, det må man gerne!
Det er en kendt sag at der er travlt på de dansks sygehuse og pleje og omsorg er derfor ikke altid fyldestgørende.

Man må gerne købe privat sygepleje som et supplement til hospitalets tilbud. Vi blander os naturligvis ikke i behandlingen, men hjælper dig eller din nærmeste godt igennem en indlæggelse.
Vi tager altid kontakt til afdelingens ledelse og informere dem om at vi er der – så er der rene linjer og det er det bedste udgangspunkt for et samarbejde.

Må man købe privat fysioterapi når man er indlagt på offentligt hospital eller genoptræning?

Fysioterapeuten blander sig naturligvis ikke i behandlingen, men arbejder stille og roligt med fokus på fysiske udfordringer og fremskridt.

Vi tager altid kontakt til afdelingens ledelse og informere dem om at vi er der – så er der rene linjer og det er det bedste udgangspunkt for et samarbejde.