Priser og vilkår

Sygeplejersker
Vi takserer pr. påbegyndt time.
Hverdag hele døgnet – 545 kr./time.
Weekend hele døgnet – 761 kr./time.
Helligdag hele døgnet – 895 kr./time.

Fysioterapeut
655 kr./behandling.

Senetensmassage
655 kr./time.

Kostvejleder
655 kr./time.

Fodterapi
675 kr./hjemmebehandling.

Alle priser er eksklusive forbrug af sygeplejeartikler og forbindsstoffer.

Sygeplejebehandlinger er fritaget for moms.


Kørsel
Der kan forekomme kilometergodtgørelse efter de første 10 km.

Betaling
Vi modtager ikke kontant betaling ved besøg. Vi sender altid regning med posten eller via e-mail.

Tilskud ved terminal pleje
Er du medlem af Danmark, kan du få ca. 12.000 kr. i tilskud til terminal pleje. Husk, at der skal foreligge forskellige erklæringer fra egen læge/hospital.

Forsikring
Mange forsikringer dækker privat sygepleje ifm. kritisk sygdom – og nogle forsikringer dækker også kortere forløb og behandlinger. Det er derfor altid en god ide at undersøge, om og hvordan du er dækket.