Demenspleje

Vi møder rigtig mange ældre mennesker med demens eller diagnosen, Alzheimer. Det er sygdomme, der ikke blot kan udfordre familie og venner, men som også stiller store krav til de sygeplejersker, der yder den daglige omsorg og pleje. Hos Trolle Care arbejder vi med principperne, mere omsorg, mere mening i hverdagen og mindre medicin. Vi har naturligvis styr på medicinen – og på at den bliver givet korrekt – men vores primære fokus ligger på det hele menneske, på sanserne og på at bevare og styrke de eksisterende færdigheder. Mennesker med en hukommelsessygdom kan stadig inspirere og glæde deres omgivelser – og det skal de opleve, at de gør.

Livsglæde og ligeværd

Vi arbejder med at øge livsglæden og følesen af ligeværd gennem en række aktiviteter, der styrker sanser, hukommelse og færdigheder:

  • Vi laver mad sammen, der både smager og dufter godt.
  • Vi bevæger os rundt udenfor og stimulerer på den måde hørelsen, synssansen og duftesansen.
  • Vi bader, masserer og berører, så den enkelte kommer i god kontakt med sig selv og sin krop.
  • Vi laver ord-, bogstav- og tallege.
  • Vi kigger i fotoalbums.
  • Vi træner fysiske færdigheder.
  • Vi læser bøger, skriver og tegner.

Alt hvad vi gør, gør vi for at styrke og bevare mennesket bag sygdommen. Og vi sammensætter altid et fast team af sygeplejersker omkring den enkelte, fordi vi ved, at få sygeplejersker skaber tryghed og ro omkring familien. Samtidig sikrer vi, at informationer og observationer ikke går tabt. Denne tilgang har ikke alene vist sig at være meget gavnlig for den enkelte med en hukommelsessygdom, men også for de pårørende.